Scroll to top

Sunčana strana

category: Izdvojeno, Stanovanje

Sunčana strana

Stambeni sklop od dvije vile u zaleđu Rogoznice sa panoramskim pogledom.
Nalazi se u blizini malenog sela karakterističnog po obiteljskim sklopovima. Sastavni dio koncepcije je interpretacija mediteranskih elemenata i sadržaja u moderan arhitektonski izraz. Svaka od vila preuzima koncept atraktivnog pristupa kućama kroz ambijente različitih tipologija dvorišta.

  • Autori:

    Luka Zaninović, mag.ing.arh., Mia Pejić, mag.ing.arh

  • Mjesto:

    Rogoznica

  • Godina projekta:

    2019.