Scroll to top

Kulturni Centar Solin

category: Izdvojeno, Muzeji

Kulturni Centar Solin

Prostor zemljišta natječajnog rada okružen je distorziranim urbanizmom sa tragovima pokušaja urbanih poteza tvoreći pritom nedosljedan prostorni kolaž bez jasnih težnji prostornog širenja i povezanosti komunikacijskih linija. Dosljednost i osviještenost okolinom se uočava u magnetskoj privlačnosti rijeke Jadro. Sve gušća orijentacija javnog i privatnog prostora u blizini rijeke potvrđuju njenu važnost za užu i širu okolinu.

Smjer rijeke Jadro proteže se od sjeveroistoka prema jugozapadu i označava jedini linearni kontinuitet u užem području. Povremeni mostovi preko rijeke su samo dio organizma kojem nedostaje konkretnija definicija urbane matrice.

Analiza šireg područja grada Solina ukazuje na raspršenu i koncentričnu zastupljenost javnih okupljališta u prostoru.

Vodotok rijeke Jadro prolazi u neposrednoj blizini južnog dijela predmetnog zemljišta razdvojen od postojeće zgrade pošte ulicom, tj. cestom. Konceptualnim oblikovanjem rijeka Jadro postaje dio prostora buduće zgrade kulturnog centra sa pripadajućim trgom i parkom. Linearnom organizacijom prostora vodotok rijeke se fizički zaustavlja, ali oblikovno oživljava u prostoru novog gradskog središta.

  • Autori:

    Luka Zaninović, mag.inž.arh. Mia Pejić, inž.arh.

  • Mjesto:

    Solin, Hrvatska

  • Godina:

    2019.