Scroll to top

Stambena zgrada Gračani

Residential building on the slopes of Medvednica in a quiet area of ​​Zagreb. It is surrounded by a gentle landscape enriched with greenery, the south-west stream Ribnjak and natural slopes. The main ambition of the house is to adapt and orient the living rooms to the natural landscape postcards in the surroundings. Architectural forms allow the intimate interiors of each housing unit, while not losing high quality visibility and lighting of indoor spaces.

category: Stanovanje

Stambena zgrada Gračani

Stambena zgrada na padinama Medvednice u mirnoj zoni grada Zagreba. Okolicu karakterizira pitomi krajolik obogaćen zelenilom, jugo-zapadno potokom Ribnjak i prirodnim padinama. Glavna ambicija kuće je prilagodba i orijentacija dnevnih prostorija prema prirodnim razglednicama krajolika u okolini. Arhitektonskim formama omogućava se međusobna intima svake pojedine stambene jedinice, pritom se ne gube kvalitetne vizure i osvijetljenja unutarnjih prostorija.