Scroll to top

Atrijska kuća

category: Izdvojeno, Stanovanje

Atrijska kuća

Na blagim padinama iznad popularnog ljetovališta prilagođavajući se karakteru investitora pristupa se projektiranju intimnih prostora. Respektirajući paradigmu pogleda na more kao lajtmotiv kuće, u jezgri objekta se kreiraju nove atrakcije. Horizont postaje dio kuće i uvlači se do same jezgre.

  • Autor:

    Luka Zaninović, mag.ing.arh.

  • Mjesto:

    Rogoznica

  • Godina projekta:

    2020.